Expertizare stivuitoare

Va oferim consultanta GRATUITA in procedurile privind autorizatiile ISCIR (autorizatie de functionare pentru stivuitor sau pentru echipamente de ridicat), intermediere pentru operatori RSVTI,consultanta si efectuare expertize tehnice .

Expertiza stivuitor: Executam lucrari de reparatii pe baza „raportului tehnic de verificari”, intocmim procese verbale de „test de casa” conform cerintelor ISCIR PT-R1 2010

Conform normelor din H.G. 2139 art 4 – echipamentele de ridicat care sunt in exploatare de peste 8 ani de zile se considera ca fiind cu durata de viata normala depasita. In acest sens este nevoie de expertiza tehnica pentru a stabili durata de mentinere in functiune a echipamnetului de ridicat. In cadrul expertizelor tehnice va intocmim documentatia tehnica necesara la ISCIR ulterior acesteia se realizeaza expertiza tehnica la o gama variata de echipamente de ridicat. Aceste lucrari de expertizare cuprind urmatoarele activitati: verificarea tuturor subansamblelor stivuitorului, efectuarea testelor nedistructive folosind solutii penetrante de contrast in vederea stabilirii eventualelor fisuri pe structura de sasiu sau a structurii portante, intocmirea unei documentatii tehnice care contine planul de verificari, incercari si raportul tehnic avizat de ISCIR.

Informatii suplimentare
M: +40 (0)742 56 07 42